Barn og fremmedkultur

Jeg sitter i stua mens jeg skriver dette, og røkelsen jeg tente istad, har akkurat brent ned. Den beroligende duften har spredd seg helt til kjøkkenet, det er en trygg lukt som jeg er vokst opp med.

Mange ville nok ha blitt skeptiske om de hadde kommet inn og kjent denne eksotiske, brente lukten fra et annet lands kultur, denne lukten som er kjøpt på en av Oslos mer eller mindre tvilsomme butikker. Tvilsom, fordi det er ukjent, og dermed vil mange tenkte at det er utrygt og farlig. Nordmenn er et skeptisk folkeslag, mange er redde for å prøve nye ting.

Men, jeg vet bedre, for som barn ble jeg kjent med flere kulturer enn bare min egen. Pappa har alltid vært opptatt av den kinesiske tradisjonen, og både buddhismen og taoismen stod sentralt i min barndom. Vi tente røkelse, uten at det var noe rart med det, og han lærte meg om strømmen av energi vi har i kroppen, som vi kan kontrollere gjennom meditasjon. I vinduet hadde han en Buddha-figur og en liten, slitt boks med to Yin Yang-kuler(også kalt helsekuler), og jeg lærte tidlig hvordan disse skulle brukes.

Klangen fra disse kulene og lukten av røkelsen bringer frem gode minner, og har ført til at jeg har et godt og trygt bilde av den kinesiske kulturen og tradisjonen.

Min oldemor har også slike interesser. Tidligere drev hun med tarotkort og aromaterapi, noe som fortsatt er litt fremmed blant nordmenn idag. Aromaterapi er mer utbredt nå enn det var da jeg vokste opp, men jeg føler fortsatt ligger en skepsis rundt dette med alternativ behandling. Det alternative er jo også ofte hentet fra andre kulturer, og det er grunnen til at jeg velger å nevne dette her.

Det jeg mener med å fortelle deg om min oppvekst, er at jeg tror at nordmenn ville ha vært et mindre skeptisk folkeslag, om barn fikk en slik kjennskap til fremmedkultur i en ung alder. Med en slik kunnskap om andre mennesker, ville barna ha vært mer åpne og hatt større forståelse for andre kulturer enn den norske, også i sin voksne alder. Dermed hadde kanskje ikke den mer eller mindre tvilsomme butikken i Oslo vært så tvilsom lengre.

-Veronica

Reklamer